Support
Arjan Pong
035 323239, 035 323240, 089 8129392
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

แสงจากนิมิต ที่สถิตอยู่กลางท้องฟ้าทางทิศหรดี เมื่อพาดผ่าน พระองค์ท่านก็เสด็จสวรรคต!!

ArjanPong | 30-10-2562 | เปิดดู 384 | ความคิดเห็น 0

  

   

แสงจากนิมิต ที่สถิตอยู่กลางท้องฟ้าทางทิศหรดี
เมื่อพาดผ่าน พระองค์ท่านก็เสด็จสวรรคต!!
www.arjanpong.com
#ดาวหางฮัลเลย์ #พระเชษฐา #อยุธยา
สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งอาณาจักรอยุธยา มีพระนามเดิมว่า "พระเชษฐา" เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เสด็จพระราชสมภพที่เมืองพิษณุโลกเมื่อปีมะโรง พ.ศ. 2015 ทรงครองสิริราชสมบัติยาวนานถึง 38 ปี นับเป็นลำดับที่สองรองจากสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถผู้เป็นพระราชบิดา

Tome Pires ชาวโปรตุเกตุ เคยเข้ามาทำการค้าในแถบเอเชีย โดยประจำอยู่ที่มะละกาในช่วงระหว่าง พ.ศ. 2055 – 2057 บันทึกเรื่องราวของอยุธยาในช่วงรัชสมัยพระเชษฐาไว้ว่า

"พระองค์เป็นนักล่าสัตว์ มีพระมเหสีและสนมมากกว่า 500 คน พ่อค้าต่างชาติที่เข้ามาค้าขายในสยามจะถูกกดราคา เว้นแต่พวกจีนซึ่งสยามมีความสัมพันธ์กับจีนมาเก่าก่อนจะมีปัญหาน้อยกว่าชาติอื่นๆ เหตุนี้พ่อค้าจึงเข้ามาค้าขายกับอยุธยาน้อยกว่าท่าเรือแห่งอื่น

ชาวสยามไม่ชอบแขกมัวร์ และรบกับพวกมัวร์อยู่เป็นประจำ ชาวสยามสวมเครื่องรางของขลัง พวกผู้มีอำนาจทางการปกครองประดับเพชรยอดแหลมและแก้วแหวนของมีค่าบริเวณที่ลับ

หัวเมืองของสยามที่ใกล้พม่ามากที่สุดคือเมืองตะนาวศรี ถัดลงมาถึงเคดาห์ หัวเมืองประเทศราชเริ่มจากปะหัง ตรังกานู กลันตัน มีแม่น้ำ Odia หรือเจ้าพระยาขึ้นไปถึงอยุธยา

สยามมีการปลูกข้าวอย่างล้นเหลือและมีเกลือมาก สินค้าที่นำมาจากมะละกาคือทาส พระเจ้าอยู่หัวมีความหมายว่าเจ้าเหนือหัว มีอุปราชคนหนึ่งคุมทางพะโคและกัมพูชา และเปรียบเสมือนพระเจ้าแผ่นดิน

อุปราชอีกคนหนึ่งคุมอยุธยาไปถึงปะหัง อีกคนหนึ่งคุมตะนาวศรี ตรัง และ เคดาห์ อีกคนหนึ่งเป็นเลขานุการของพระเจ้าแผ่นดิน ทุกๆเรื่องจะต้องผ่านเขาคนนี้และพระยาโกษาธิปดีซึ่งทำหน้าที่คลัง...."

วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2072 สมเด็จพระรามาธิบดีเสด็จฯ ไปพระที่นั่งหอพระ และเสด็จสวรรคตในตอนค่ำของวันนั้น ขณะพระชนมายุได้ 57 พรรษา ครองราชสมบัติรวม 38 ปี ในปีนั้นพบว่าดาวหางฮัลเลย์โคจรมาใกล้โลก ดังปรากฏในพระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐฯ ว่า

"ศักราช 891 ฉลูศก เห็นอากาศนิมิตเป็นอินทรธนูแต่ทิศหรดี ผ่านอากาศมาทิศพายัพ มีพรรณขาว..."

สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 สวรรคต สมเด็จพระบรมราชาหน่อพุทธางกูร ทรงขึ้นครองราชย์สืบมา.....

Credit : https://www.youtube.com/watch?v=NL8j8cjaDH4
...........
Radio online : FM 89.75 MHz.
คลื่นสมุนไพร พระนครศรีอยุธยา
Tel./Line : 0898129392
www.arjanpong.com

 

                                             

                                              สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 มีพระนามเดิมว่าพระเชษฐา

 

                                       

             ดาวหางฮัลเล่ย์ถูกค้นพบโดยเอ็ดมันด์ ฮัลเล่ย์ นักดาราศาสตร์ชาวอังกฤษ ในปี พ.ศ 2248 

 

 

                                      

            พ.ศ 1999 (สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ) เกิดไข้ทรพิษในกรุงศรีอยุธยา คนล้มตายเป็นจำนวนมาก

 

 

      

 

 

ความคิดเห็น

วันที่: 25-06-2021

แสดงความคิดเห็น
All Comments: 0 Pages: 1/0

 <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/_jUHKM1YHcc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>