Support
Arjan Pong
035 323239, 035 323240, 089 8129392
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ


                             

                                            

                                                

                                 สถานีวิทยุกระจายเสียง F.M 89.75 MHz.

                                      คลื่นสมุนไพร พระนครศรีอยุธยา

                                                                         

 

 

 

 

 

    089 8129392

 ID : 089 8129392

  www.facebook.com/taapng123

 

 

 

 

 

 

 

 สั่งซื้อสินค้าได้ทางโทรศัพท์ ข้อความ หรือทาง Line เท่านั้นนะครับ..

 

 

 

...................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

*** ข่าวพลังภูผา...***
จริงหรือ?วิญญาณอดีตกษัตริย์ของกรุงศรีฯ 
ขับไล่พระเจ้าตากสินให้ไปอยู่ที่อื่น!!
www.arjanpong.com
#พลังภูผา #ธรณีสันฑะฆาต
ในพระราชพงศาวดารฉบับหมอบรัดเล กล่าวว่า ในคืนประทับแรมที่กรุงศรีอยุธยานั้น พระเจ้าตากสินได้ทรงเล่าให้คนทั้งหลายฟังในตอนเช้าว่า อดีตกษัตริย์ของกรุงศรีอยุธยาได้มาเข้าฝันขับไล่ไม่ให้อยู่ “เราคิดสังเวชเห็นว่าบ้านเมืองจะรกร้างเป็นป่า จะมาช่วยปฏิสังขรณ์ทำนุบำรุงให้บริบูรณ์ดีดังเก่า แต่เมื่อเจ้าของเดิมท่านยังหวงแหนอยู่ฉะนี้ เราชวนกันไปสร้างเมืองธนบุรีอยู่เถิด...”

แต่ในพระราชพงศาวดารกรุงสยาม ฉบับที่เป็นสมบัติของบริติซมิวเซียม กรุงลอนดอน กล่าวถึงเหตุที่ทรงทอดทิ้งกรุงศรีอยุธยาไว้ว่า

“...ทอดพระเนตรเห็นอัฐิกะเฬวรคนทั้งปวง อันถึงวิบัติฉิบหายด้วย ทุพภิกขะโจระโรคะ สุมกองอยู่ดุจหนึ่งภูเขา และเห็นประชาชนซึ่งลำบากอดอยากอาหาร มีรูปร่างประดุจหนึ่งเปรตปีศาจพึงเกลียด ทรงพระสังเวช ประดุจมีพระทัยเหนื่อยหน่ายในราชสมบัติ จะเสด็จไปเมืองจันทบูร จึ่งสมณพราหมณาจารย์ เสนาบดี ประชาราษฎร ชวนกันกราบทูลอาราธนาวิงวอน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมหน่อพุทธางกูรตรัสเห็นประโยชน์อันจะเป็นปัจจัยแก่พระปรมาภิเษกสมโพธิญาณนั้นก็รับอาราธนา จึ่งเสด็จยับยั้งอยู่ ณ พระตำหนักเมืองธนบุรี”

และในจดหมายของ"บาทหลวงคอร์" ที่รายงานไปยังฝรั่งเศส ฉบับลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๓๑๓ กล่าวไว้ว่า

“บรรดาคนทั้งหลายเรียกพระเจ้าตากว่าพระเจ้าแผ่นดิน แต่พระเจ้าตากเองว่าเป็นเพียงผู้รักษากรุงเท่านั้น พระเจ้าตากหาได้ทรงประพฤติเหมือนอย่างพระเจ้าแผ่นดินก่อนๆไม่ และในธรรมเนียมของเจ้าแผ่นดินฝ่ายทิศตะวันออกที่ไม่เสด็จออกให้ราษฎรเห็นพระองค์ ด้วยกลัวจะเสื่อมเสียพระเกียรติยศนั้น พระเจ้าตากไม่ทรงเห็นชอบด้วยเลย

พระเจ้าตากทรงพระปรีชาสามารถยิ่งกว่าคนธรรมดา เพราะฉะนั้นจึงไม่ทรงเกรงว่าถ้าเสด็จออกให้ราษฎรพลเมืองเห็นพระองค์และพระองค์มีรับสั่งด้วยแล้ว จะทำให้เสียพระราชอำนาจลงแต่อย่างใด? เพราะพระองค์มีพระราชประสงค์จะทอดพระเนตรการทั้งปวงด้วยพระเนตรของพระองค์เอง และจะทรงฟังการทั้งหลายด้วยพระกรรณของพระองค์เองทั้งสิ้น!!

พระองค์ทรงทนทานต่อความเหน็ดเหนื่อย ทั้งทรงกล้าหาญและพระปัญญาก็เฉียบแหลม มีพระนิสัยกล้าได้กล้าเสียและพระทัยเร็ว ถ้าจะว่าก็เป็นทหารอันกล้าหาญคนหนึ่ง...”

ถึงแม้ว่าประวัติศาสตร์ในช่วงเวลานี้ อาจจะย้อนแย้งเคลือบเเคลงสงสัยกันอยู่บ้าง ถึงอย่างไรก็ตามแต่ สิ่งหนึ่งที่พระองค์ท่านได้ทรงสร้างไว้ให้กับลูกหลานคนไทย นั่นก็คือการกอบกู้อิสรภาพของสยามขึ้นมาใหม่ให้พวกเราได้มีผืนแผ่นดินอยู่จนกระทั่งปัจจุบันนี้

สิ่งนี้ต่างหาก เป็นสิ่งที่ลูกหลานไทยไม่มีใครผู้ใดเคลือบแคลงสงสัยทั้งสิ้น!!...

........................

รายการ : #ข่าวพลังภูผา #ธรณีสันฑะฆาต
Radio online : www.arjanpong.com
FM 89.75 MHz. #พระนครศรีอยุธยา 
Time : 06.00-08.00 น./17.00-19.00 น ทุกวัน 
โทร/line : 0898129392
Email : arjanpong123

 

.....................

 

Live : หลวงพ่อคอหัก อยุธยา!!

www.arjanpong.com

 

               

 

 

 

ประวัติความเป็นมา พระสุริยะมุนี เดิมชื่อว่า “หลวงพ่อคอหัก” ผู้พบคนแรกคือ คุณพวง อุณจักร์ เล่าว่า เมื่อประมาณปี พ.ศ.๒๔๗๕ ท่านย้ายจากสถานีทุ่งสง นครศรีธรรมราช ไปเป็นนายสถานีอยุธยา ได้เห็นโคกแห่งหนึ่งในบริเวณสถานีอยุธยาเต็มไปด้วยป่าสะแกรกรุงรังมาก เป็นที่พักเลี้ยงควายของชาวบ้านคุณพวงพบชิ้นส่วนพระพุทธรูปทิ้งกระจัดกระจายอยู่ทั่วไป จึงเก็บรวบรวมมากองไว้ด้วยกัน พร้อมกับนำชิ้นส่วนของพระพุทธรูปมาปะติดปะต่อกันได้มาเป็น พระพุทธรูปองค์หนึ่ง ชาวบ้านเรียกพระพุทธรูปองค์นี้ว่า “หลวงพ่อคอหัก” เนื่องจากปะติดปะต่อกันจากชิ้นส่วนที่เก็บมาได้

 

พระครูศิลกิตติคุณ (หลวงพ่ออั้น) วัดพระญาติการาม เล่าว่า บริเวณที่พบชิ้นส่วน “ หลวงพ่อคอหัก ” เดิมเป็นที่ตั้งของวัด ๒ วัดอยู่ติดกัน คือ วัดไผ่ล้อมวัดหนึ่งกับวัดกระบือวัดหนึ่ง ต่อมาได้ชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา จึงกลายเป็นวัดร้างทั้งสองวัด อภินิหารหลวงพ่อคอหัก คุณพวงฯ เล่าอีกว่า ภายหลังจากที่ได้นำชิ้นส่วนมาประกอบกันจนได้เป็นหลวงพ่อคอหักแล้ว ท่านและพนักงานรถไฟก็เข้าไปกราบไหว้บูชาหลวงพ่อกันเป็นประจำ พร้อมกับบูรณะสถานที่ให้สะอาดสวยงามขึ้นเรื่อยๆ ประชาชนที่ผ่านไปมาก็แวะมากราบไว้บูชาเป็นจำนวนมากเช่นกัน

 

อยู่มาวันหนึ่ง คุณพวงได้ชักชวนพนักงานรถไฟร่วมหุ้นกันซื้อลอตเตอรี่ หุ้นละ ๑๐ สตางค์ (เงินในสมัยนั้น) เป็นเงิน ๑ บาท แล้วอาราธนาหลวงพ่อคอหักขอให้ถูกรางวัล ปรากฏว่าลอตเตอรี่ใบนั้น ถูกรางวัลที่ ๑ ได้เงินมา ๘๐,๐๐๐ บาท แบ่งกันไปตามหุ้น หุ้นละ ๘,๐๐๐ บาท ในสมัยนั้น เงิน ๘,๐๐๐ บาท ก็ทำให้คนบางคนกลายเป็นเศรษฐีย่อยๆ ไปได้เหมือนกัน คุณพวงจึงได้ชวนการสร้างวิหารสำหรับประดิษฐานหลวงพ่อคอหัก สิ้นเงินไปประมาณ ๒,๐๐๐ บาท ต่อจากนั้นได้รวบรวมชิ้นส่วนพระพุทธรูปที่เหลือมาประกอบขึ้นเป็นองค์พระได้อีก ๘ องค์ รวมหลวงพ่อคอหักจึงมีหลวงพี่ที่อยู่ในวิหารแห่งนั้น ๙ องค์ด้วยกัน

 

ข่าวคุณพวงฯ และพนักงานรถไฟถูกลอตเตอรี่รางวัลที่ ๑ ทำให้ชาวบ้านในละแวกนั้นเล่าลือกระพือข่าวออกไป ชาวบ้านจึงพากันมากราบไหว้บูชาหลวงพ่อคอหักมากขึ้นเรื่อยๆ จนน้ำมนต์หลวงพ่อหมดไปวันละ ๓ โอ่ง ผู้ที่ซื้อลอตเตอรี่ก็ถูกรางวัลกันไปมากบ้างน้อยบ้าง คุณพวงเองก็ถูกรางวัลไม่น้อยกว่าสิบครั้ง

 

คุณเฮาะจิว นิธากร เจ้าของโรงงานถ่านไฟฉายยี่ห้อ “ไบรัท” ตราใบโพธิ์ เป็นอีกคนหนึ่งที่มีความศรัทธาอย่างแรงกล้าในหลวงพ่อคอหัก เล่าว่า สมัยที่ยังหนุ่มแน่นท่านนั่งรถไฟไปมาค้าขายระหว่างกรุงเทพฯ – ปากน้ำโพอยู่เป็นนิจ เวลาผ่านหลวงพ่อคอหักทีไรก็ยกมือไหว้ท่วมหัว พร้อมอธิษฐานว่าถ้ามั่งมีศรีสุขเมื่อไรจะสร้างวิหารคอนกรีตถวาย ปรากฏว่าตอนหลังท่านร่ำรวยขึ้นจริงๆ จนเมื่อท่านอายุได้ ๖๗ ปี จึงได้สร้างวิหารพร้อมสะพานคอนกรีตถวายดังที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน......

 

 

ยาธรณีสัณฑฆาต

ชื่อสินค้า

ยาธรณีสัณฑฆาต ตราพลังภูผา

ราคา

250.00 บาท

รายละเอียด

เเก้ปวด เเก้เมื่อย เเก้ษัย ท้องผูก เถาดาน ชามือชาเท้า เจ็บเอ็น เส้นตึง ลมตี รักษโรคอัมพฤษ ชะล้างคราบไขมันที่เกาะตามอวัยวะภายในต่างๆ เลือดลมไหลโล่ง โปร่งสบาย

หมวดหมู่สินค้า

ยาธรณีสัณฑฆาต

เพิ่มเมื่อ

2015-06-13 11:37:22.0

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน
Add to cart
ยาบำรุงร่างกาย ถ่ายของเสีย

ชื่อสินค้า

ยาบำรุงร่างกาย ถ่ายของเสีย

ราคา

350.00 บาท

รายละเอียด

เป็นยาบำรุงร่างกาย ระบาย ถ่ายของเสีย ลดไข้ เเก้อักเสบ บำรุงตับ ขับสารพิษ ช่วยระบายไล่น้ำเหลืองเสีย ออกจากร่างกาย

หมวดหมู่สินค้า

ยาบำรุงร่างกาย ถ่ายของเสีย

เพิ่มเมื่อ

2012-01-22 23:27:08.0

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน
Add to cart
น้ำมันไพลคลายเส้น

ชื่อสินค้า

น้ำมันไพลคลายเส้น

ราคา

150.00 บาท

รายละเอียด

เเก้ปวดเเก้เมื่อย ไมเกรน เเมลงพิษสัตว์กัดต่อย เเก้หวัดคัดจมูก น้ำมูกไหล ใช้หยดเดียวหยุดกึกทันที...เเก้ปวด เเก้เมื่อย ฟกช้ำดำเขียว ตะคริว นิ้วล๊อก ปวดหัว ไมเกรน เชื้อรา น้ำกัดเท้า ฮ่องกงฟุต มีกลิ่นหอมเเก้เวียนหน้าตาลาย......

หมวดหมู่สินค้า

น้ำมันไพลคลายเส้น

เพิ่มเมื่อ

2012-01-22 23:50:01.0

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน
Add to cart
น้ำสมุนไพร สพาร์ค

ชื่อสินค้า

น้ำสมุนไพร สพ๊าค

ราคา

15.00 บาท

รายละเอียด

เเก้ปัสสาวะอักเสบ บำรุงต่อมลูกหมากบำรุงไต ล้างไตเเละบำรุงมดลูกกับต่อมลูกหมาก เเก้ขัดเบา ปัสสาวะเป็นเลือด ประจำเดือนมาผิดปกติ ดื่มได้ทุกเพศทุกวัย ดื่มเป็นประจำจะทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวล หนุ่มขึ้นสาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด......

หมวดหมู่สินค้า

น้ำสมุนไพร สพาร์ค

เพิ่มเมื่อ

2012-01-23 00:05:31.0

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน
Add to cart
ยาเเก้ ริดสีดวงทวาร

ชื่อสินค้า

ยาเเก้ ริดสีดวงทวาร

ราคา

350.00 บาท

รายละเอียด

รักษาริดสีดวง,ริดสีดวงเเตก,ริดสีดวงอักเสบ, ถ่ายมาเป็นเลือด เจ็บปวดบวมเป่งอยู่ตลอดเวลา ช่วยสมานส่วนปลายสุดของลำใส้ใหญ่ไม่ให้เกิดการอักเสบลุกลามเป็นเรื่องใหญ่ เป็นยาระบายเเก้ท้องผูก ลดอาการคันรอบๆหัวริดสีดวง

หมวดหมู่สินค้า

ยาเเก้ ริดสีดวงทวาร

เพิ่มเมื่อ

2012-11-28 23:40:13.0

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน
Add to cart
หญ้าหวาน Organic

ชื่อสินค้า

หญ้าหวาน Organic

ราคา

70.00 บาท

รายละเอียด

ให้ความหวานเเทนน้ำตาลเเละผงชูรส ช่วยฟื้นฟูตับอ่อน ไม่ให้เเคลอรี่ ไม่มีพลังงาน ปลอดสารเคมี ไม่มียาฆ่าเเมลง

หมวดหมู่สินค้า

หญ้าหวาน Organic

เพิ่มเมื่อ

2015-05-22 22:57:25.0

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน
Add to cart
ยาสีฟันสมุนไพร

ชื่อสินค้า

ยาสีฟันสมุนไพร พลังภูผา

ราคา

150.00 บาท

รายละเอียด

ปากเป็นเเผล ร้อนใน ปวดฟัน รำมะนาดเหงือกบวม เเผลในช่องปาก เลือดออกตามไรฟัน รักษาเเผลในช่องปาก ช่วยเลิกบุหรี่ ยาเสพติด

หมวดหมู่สินค้า

ยาสีฟันสมุนไพร

เพิ่มเมื่อ

2015-06-06 13:46:43.0

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน
Add to cart
ยาหอมบำรุงหัวใจ

ชื่อสินค้า

ยาหอมบำรุงหัวใจ

ราคา

150.00 บาท

รายละเอียด

เเก้ลม วิงเวียน ใจสั่น ปวดศรีษะ เเก้ไข้ เเก้ร้อนใน บำรุงหัวใจ ไมเกรน สดชื่นเเจ่มใสชื่นบาน

หมวดหมู่สินค้า

ยาหอมบำรุงหัวใจ

เพิ่มเมื่อ

2015-06-05 22:25:38.0

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน
Add to cart
ข้าวกล้องงอก

ชื่อสินค้า

ข้าวกล้องงอก บำรุงสมอง ป้องกันอัลไซเมอร์

ราคา

450.00 บาท

รายละเอียด

บำรุงสมอง ป้องกันโรคอัลไซเมอร์ รักษาท้องผูก เบาหวาน

หมวดหมู่สินค้า

ข้าวกล้องงอก

เพิ่มเมื่อ

2012-11-30 21:50:46.0

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน
Add to cart
ยาน้ำวัยทอง ยาดองมะกรูด

ชื่อสินค้า

ยาน้ำวัยทอง ยาดองมะกรูด

ราคา

350.00 บาท

รายละเอียด

บำรุงเลือด บำรุงลม ช่วยเลือดใสไล่เลือดเสีย ไล่ลมในกระดูก ประจำเดือนมาผิดปกติ บำรุงดูเเลรักษาต่อมลูกหมาก เเก้อาการร้อนวูบวาบ ชามือชาเท้า ขนาดบรรจุ 500 cc.

หมวดหมู่สินค้า

ยาน้ำวัยทอง ยาดองมะกรูด

เพิ่มเมื่อ

2012-11-30 21:35:25.0

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน
Add to cart
     


 <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/_jUHKM1YHcc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>