Support
Arjan Pong
035 323239, 035 323240, 089 8129392
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

                

                                            

                                                

                                         Ayutthaya Radio Online

                                                               ( 06.00-12.00 น./17.00-20.30 น.)

 

 

  

 

 https://www.facebook.com/ayutthaya812

 

 

 

 

 

 

ข่าวอยุธยา

 

 

  

 

ใครหักหลังกรุงศรี?!!..
www.arjanpong.com
ในแผ่นดินของ #พระเทียรราชา พระองค์ต้องทำศึกกับทาง #หงสาวดี อยู่หลายครั้ง หนึ่งในนั้นก็คือ #สงครามช้างเผือก เมื่อพระองค์ได้ครอบครองช้างเผือกถึง ๗ เชือก.....

ซึ่งพงศาวดาร #กรุงศรีอยุธยา ฉบับวัน วลิต ได้เล่าเอาไว้ว่า มีท่านผู้หนึ่งเป็นคนนำความนี้ไปบอกกับพระเจ้าแผ่นดินแห่ง #พะโค หรือหงสาวดี โดยอ้างว่า ช้างบางเชือกจับได้ที่ชายแดนเมืองพะโค พระเจ้าแผ่นดินแห่งพะโค จึงทรงสิทธิ์ที่จะเรียกช้างเผือกคืน หากพระเทียรราชาแห่งกรุงศรีอยุธยาปฏิเสธ ก็ย่อมเป็นเหตุในการประกาศสงคราม.....

แล้วพระเทียรราชาก็ทรงปฏิเสธที่จะทำตามคำเรียกร้องของ #พระเจ้าแผ่นดิน แห่งพะโคตามคาด พระเจ้าแผ่นดินแห่งพะโคจึงตัดสินใจทำสงครามกับอยุธยา ซึ่งต่อมาก็กลายมาเป็นการเสียกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 1 ไปจนได้!!

คนสยามที่ไปกราบทูลพระเจ้าบุเรงนองเกี่ยวกับเรื่องช้างเผือก จนเป็นเหตุให้กรุงศรีอยุธยาแตกในคราวนั้น ถือว่าเป็นคนขายชาติขายแผ่นดินโดยแท้!!..
........
Ayutthaya online : www.arjanpong.com
Time : 06.00-12.00 น./17.00-21.00 น.
"ฟังเพลงเก่า ข่าวอยุธยา"
#เพลงเก่า #ข่าว #ธรรมะ

  • You don't have permission!

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ

กรุณาคลิก Sign-In เพื่อเข้าใช้งาน

หน้าหลัก Sign In

 <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/_jUHKM1YHcc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>